location

Oferta

Leasing finansowy, Pożyczka leasingowa

Leasing finansowy to jeden ze sposobów finansowania środków trwałych, ustępujący jednakże miejsca przodującemu leasingowi operacyjnemu. Choć jest to rozwiązanie zdecydowanie mniej popularne, ma ono wiele zalet, które dla niektórych przedsiębiorców będą mieć decydujące znaczenie.

Jeśli są Państwo zainteresowani leasingiem finansowym, pragną uzyskać więcej informacji na temat tego rodzaju umowy lub poszukują indywidualnej i korzystnej oferty, serdecznie zachęcamy do kontaktu drogą e-mailową lub telefoniczną. Razem wybierzemy najlepszy sposób finansowania oraz ustalimy dogodne dla Państwa warunki!

Czym jest leasing finansowy?

Na mocy umowy leasingu finansowego, określanego również jako inwestycyjny lub kapitałowy, dochodzi do przekazania przedmiotu (środka trwałego) przez firmę leasingową leasingobiorcy, który jest zobowiązany do płacenia miesięcznych rat leasingowych.

Cechy leasingu finansowego

 • Leasingobiorca ma prawo do amortyzacji i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych
 • Rata dzieli się na dwie części: kapitałową oraz odsetkową, która jest kosztem uzyskania przychodu Leasingobiorcy
 • Do kosztów, poza odpisami amortyzacyjnymi zalicza się jedynie odsetkową część raty
 • VAT płacony jest na początku, przy pierwszej racie, od całości transakcji
 • Okres trwania leasingu finansowego (umowy) przeważnie pozostaje zbliżony do normatywnego czasu amortyzacji
 • Brak możliwości wykupu- Leasingobiorca po zapłacie ostatniej raty automatycznie staje się właścicielem przedmiotu leasingu
 • Elastyczny czas trwania umowy (umowa na czas określony; brak narzuconego minimalnego okresu jej trwania)

Dla kogo leasing finansowy?

Leasing finansowy jest korzystnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy chcą:

 • Skorzystać z amortyzacji uprzywilejowanej- amortyzacji jednorazowej dla małych podatników (np. dla przedmiotów używanych)
 • Zawrzeć umowę leasingu na krótszy okres
 • Odliczyć VAT od całej transakcji, w pierwszym miesiącu zawarcia umowy
 • Zawrzeć umowę z podatnikiem zwolnionym z VAT-u lub w przypadku, gdy przedmiot leasingu jest objęty inną stawką, aniżeli 23% VAT (leasing finansowy jest traktowany jako „dostawa towarów”, a nie jako „usługa”)

 

Pożyczka leasingowa

Obecnie przedsiębiorcy mogą wybierać pomiędzy różnorodnymi sposobami inwestowania w swoją działalność i to bez potrzeby angażowania własnych środków. Jedną z takich możliwości jest ciesząca się nieustannie rosnącą popularnością pożyczka leasingowa, stanowiąca alternatywę dla kredytu.

Naszym Klientom oferujemy pożyczkę leasingową na najkorzystniejszych warunkach, dopasowanych do potrzeb oraz możliwości prowadzonego przedsiębiorstwa. Zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami, którzy po zapoznaniu się z Państwa sytuacją, stworzą atrakcyjną i zindywidualizowaną ofertę z elastycznym harmonogramem spłat!

Czym jest pożyczka leasingowa?

Pożyczka leasingowa jest jednym ze sposobów finansowania przedsiębiorstwa, zbliżonym do kredytu bankowego. Zasadnicza różnica dotyczy jednak podmiotu, który ją udziela- w przypadku pożyczki nie są to banki, a tylko i wyłącznie firmy leasingowe. Zawężony pozostaje również cel, na jaki zostaje przyznana. Jest nim zakup środka trwałego, który wykorzystywany będzie na potrzeby prowadzonej działalności. Pożyczka nie może zatem zostać przeznaczona na m.in. remont biura lub budowę fabryki/magazynu.

Z pożyczki leasingowej może skorzystać każdy przedsiębiorca, również zwolniony z obowiązku płacenia podatku VAT oraz osoby wykonujące wolne zawody. Jest ona także dostępna dla rolników, w tym nieprowadzących działalności gospodarczej.

Cechy pożyczki leasingowej

 • Udzielana przez firmy leasingowe
 • Mniej skomplikowany i szybszy proces wnioskowania o pożyczkę oraz szybka decyzja
 • Brak ograniczeń co do czasu trwania umowy (nawet do 7 lat!)
 • Przedsiębiorca może dokonywać odpisów amortyzacyjnych (jednorazowo/miesięcznie)
 • W koszty uzyskania przychodu wchodzi prowizja, odpisy amortyzacyjne oraz odsetkowa część raty
 • Łagodniejsze i mniej restrykcyjne procedury oceny zdolności finansowej
 • Pożyczkobiorca jest właścicielem środka trwałego
 • Raty pożyczki zwolnione są z podatku VAT

Dla kogo pożyczka leasingowa?

Pożyczka leasingowa to korzystne rozwiązanie dla osób:

 • Niebędących płatnikami VAT
 • Chcących skorzystać z dłuższych okresów finansowania
 • Planujących ubiegać się o dofinansowania unijne